Voronoi II, detail
Voronoi II, detail
Stoneware
2011